0אנשים
השתלבו במעגל העבודה
0סטודנטים
קיבלו מלגות אקדמאיות
0אנשים
עברו הכשרה/הסבה מקצועית
0עסקים
קטנים נפתחו