מוקדי השירות של חברת הראל פנסיה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

מוקד שירות לקוחות הראל פנסיה

מוקד שירות לקוחות הראל פנסיההראל קרנות פנסיה מרכזת באמצעות חברות המנהלות את קרנות הפנסיה של הקבוצה את כל פעילות הפנסיה של קבוצת הראל ביטוח ופיננסים.

לקבוצה קרנות פנסיה מקיפות חדשות (הראל גילעד פנסיה והראל מנוף פנסיה), קרן פנסיה ותיקה מאוזנת (עתידית קופת פנסיה) וקרן פנסיה כללית (הראל פנסיה כללית).

בנוסף, החברה מספקת שירותי תפעול וניהול לקרן הפנסיה "נתיב", קרן ותיקה גירעונית בניהול מיוחד. לפי התפיסה של קבוצת הראל, קרנות הפנסיה פועלות במקצועיות פיננסית ופנסיונית גבוהה במיוחד מתוך גישה של הוגנות ויושרה ללקוח. בהתאם לכך, הפעילות הניהולית מתמקדת בעיקר בפרמטרים הבאים: תשואות, רמת שירות גבוהה, יציבות ביטוחית ופיננסית ותשואות.

החברה מהווה חלק מהחטיבה לחסכון ארוך טווח בקבוצת הראל, הכוללת בין היתר גם את תחומי קופות הגמל וביטוח החיים. החטיבה נוצרה במטרה להעניק ללקוח פתרונות פרישה ייחודיים בהתאמה אישית לצרכיו.

קרנות הפנסיה של הראל פנסיה

אלו הם קרנות הפנסיה של החברה:

הראל פנסיה כללית

קרן פנסיה כללית מסוג תשואה שאינה זכאית לרכוש אגרות חוב, המאפשרת להפקיד בה סכומים חד פעמיים ו/או סכומים שוטפים.

החל מחודש יולי 2013, הקרן מאפשרת למבוטחיה לרכוש כיסויי ביטוחים למקרי פטירה ונכות וכן מעניקה הקרן פנסיית זקנה למבוטחיה. נכון ל-31 בדצמבר 2014, סך הנכסים המוחזקים על ידי הקרן עמד על 436,613,000 ₪.

עתידית קופת פנסיה בע"מ

קרן פנסיה ותיקה מאוזנת אקטוארית, הזכאית להשקיע עד שלושים אחוז מנכסיה באגרות חוב ממשלתיות. הקרן סגורה למצטרפים חדשים החל מחודש מרץ, 1995 וחברים בה נכון להיום שני סוגי עמיתים: עמיתים ותיקים, שהצטרפו עד השלושים ואחד בדצמבר 1994 ועמיתי תקופת הביניים, שהצטרפו בין חודש ינואר לחודש מרץ 1995.

קרן זו כוללת זוג מסלולים: מסלול פנסיה מקיפה, המקנה פנסיית שארים למקרה של פטירה וכיסוי לפנסיית נכות למקרה של אובדן כושר עבודה בנוסף לפנסיית הזקנה ומסלול פנסיית יסוד המקנה פנסיית שאירים ופנסיית זקנה בלבד. סך הנכסים המוחזקים בקרן: 807,516,000 ש"ח

הראל גלעד פנסיה – קרן פנסיה מקיפה חדשה, המעניקה פנסיית זקנה, פנסיית שאירים למקרה של פטירה ופנסיית נכות לאובדן כושר עבודה. הקרן משקיעה שיעור מסוים מהכספים באגרות חוב מיועדות המונפקות על ידי המדינה עבור קרנות פנסיה חדשות ומיועדת הן עבור שכירים והן עבור עצמאים. סך הכול מחזיקה הקרן בנכסים בשווי 28,193,662,000 ₪.

הראל מנוף פנסיה – קרן פנסיה מקיפה חדשה נוספת המנוהלת על ידי מנוף ניהול קרנות פנסיה בע"מ, הנמצאת בבעלותה של קבוצת הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ. סך הכול מחזיקה הקרן נכסים בשווי של 2,370,276,000 ₪.

פרטי יצירת קשר

מוקד שירות הלקוחות ממוקם ברחוב אבא הלל 3, רמת גן וזמין לפניות הציבור בין הימים ראשון עד חמישי החל מהשעה שמונה בבוקר ועד השעה ארבע אחר הצהריים בטלפון מספר 2735*.

ראו גם:

מוקד שירות הלמן-אלדובי

מוקד שירות הלקוחות של מגדל מקפת

מוקד שירות ותמיכה של מיטב דש

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו