וזה שער השמים

מהו שער השמים?

בדרך כלל אנו מבינים ששער השמים הוא ירושלים. חז"ל אף הבינו, שהכוונה היא לבית המקדש:

ואלו דברי חז"ל במדרש בראשית רבה (וילנא) פרשה סח:

"תני בר קפרא לית חלום שאין לו פתרון, והנה סולם, זה הכבש, מוצב ארצה, זה מזבח (שמות כ) מזבח אדמה תעשה לי, וראשו מגיע השמימה, אלו הקרבנות שריחן עולה לשמים, והנה מלאכי אלהים, אלו כהנים גדולים, עולין ויורדין בו, שהם עולים ויורדים בכבש, והנה ה' נצב עליו, (עמוס ט) ראיתי את ה' נצב על המזבח".

הסולם הוא כמו הכבש של המזבח, והכהנים הגדולים עולים ויורדים במזבח. אם כן, חלום הסולם מקביל למקדש, ומקביל למזבח.

אולם, יעקב לא נמצא באיזור זה. הוא לא נמצא באיזור יררושלים. הוא יוצא מבאר שבע והולך לכיוון חרן. הוא לא אמור להיות בירושלים.

רש"י מסביר, שהסולם היה מוצב בין באר שבע לבית אל, ואמצע שיפועו היה בירושלים.

מפרשים שונים הסבירו בדרכים שונות.

אבל, אולי ניתן להסביר באופן נוסף (וכך עולה, בסגנונות קצת אחרים, בספרי חסידות).

יעקב יוצא מביתו, מבאר שבע. יוצא מביתו של יצחק, עוזב את בית הצדיק ויוצא לעולם החול. יש לו תחושה שבמקום זה, הקב"ה לא נמצא. פתאום, דווקא שם יש התגלות. פתאום, דווקא שם הוא פוגש את הקב"ה: חלום הסולם, הנבואה.

המקום שבו האדם מגלה את הקב"ה הוא שער השמים.

שער השמים איננו מקום מסוים. שער השמים יכול להיות כל מקום שבו האדם מרגיש שהקב"ה נמצא בו.

מטרתנו, לחוש את הקב"ה לא רק בתוך בית הכנסת, לא רק בזמן לימוד תורה, אלא בכל מקום. בעבודה, בבית הספר, בחיים בכלל. מטרתנו, להרגיש שבכל מקום הקב"ה נמצא, וברגע שנחוש זאת, נזכה להיות בשער השמים.

הסולם מלמד אותנו על החיבור שבין הקודש והחול, הוא זה שהופך את החול לקדוש, ועם זה, גם נותן לקודש עוצמה מיוחדת. הסולם מלמד אותנו: בכל מקום שאנו נמצאים, עלינו להרגיש שזהו שער השמים, עלינו להמשיך ולחלום, להמשיך ולחבר בין הקודש ובין חול.

print