הנהלה

  • רב יוסף צבי רימון, מייסד ויו"ש
  • קהת רענן, מנכ"ל
  • ג'ודי לוי,  מנהלת

צוות מוקד

  • פנינה אייזן