שמחה בין אחים 

הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון וראש מרכז הלכה והוראה

הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון וראש מרכז הלכה והוראה

      לאחר הקב"ה הטיל על משה את משימת המנהיגות הוא אומר לו שאהרן יוצא לקראתו, ומוסיף: "וראך ושמח בלבו" (שמות ד', יד). מדוע מדגישה התורה את השמחה של אהרן?

      רש"י מבאר שלמרות שבאופן טבעי אהרן עשוי היה להקפיד על כך שמשה, האח הצעיר, קיבל את ההנהגה, ולא אהרן עצמו, הרי שאין הדבר כך, אלא להיפך, אהרן שמח בהצלחת משה. חז"ל למדו מכך שבזכות זאת זכה לאורים ותומים על לבו (שבת קלט.;  רש"י שם).

      לכאורה טבעי הוא שאח ישמח באחיו. אך המציאות היא הפוכה. הרבה פעמים דווקא בין אחים יש תחרות וקנאה. אהרן שמח באמת, בכל לבו, בגדולת אחיו.

      כשאדם שמח באחיו יש לכך כמה מעלות:

א.      האח ששמחים בו, מקבל עוצמה מיוחדת. משה לא הסכים ללכת למרות שהקב"ה אמר לו שהוא יהיה אתו. רק לאחר ששמע שאהרון שמח, הוא קיבל חיזוק והסכים.

ב.      האח ששמח, מרוויח בעצמו, כי כל הענפים מתחזקים כאשר אחד מחזק את השני. ולכן אהרן זכה לאורים ותומים, לא רק כשכר אלא כי הפך לאדם בעל חוזק נפשי מיוחד (או שהראה בכך את החוזק המיוחד שיש בו).

ג.        שמחה בין אחים מחזקת את כל המשפחה, וזהו היסוד גם לחיזוק עם ישראל, ע"י שכל גרעין משפחתי שמח ומאוחד בתוכו.

      המדרש אומר דבר מפתיע (פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות פרשת שמות פרק ד סימן יד):

וראך ושמח בלבו. אם היה יודע אהרן שהקב"ה מעיד עליו וראך ושמח בלבו, היה יוצא לקראתו בתופים ובמחולות:

      אם אהרן היה יודע שיזכירו אותו בתורה על שמחתו במשה, היה דואג לשמוח בצורה מרשימה עוד יותר. היה יוצא לקראת משה בתופים ובמחולות. מדוע אהרן היה שמח יותר אם היה יודע שיזכירו אותו בתורה על כך. האם אהרן מחפש פרסומת? מחפש כבוד?

      ייתכן לענות, שאהרן ידע שחשוב לשמוח בהצלחת האחר, אהרן ידע שחשוב לשמוח בהצלחת אחיו, אבל אם היה יודע שהדבר כל כך חשוב בעיני ה', עד כדי כך שהתורה כותבת שאהרן שמח במשה, הרי שאהרן היה שמח אפילו יותר, כי היה מבין עד כמה הקב"ה שמח כשאחים שמחים אחד בשני.

      הקב"ה שמח כשאנחנו שמחים אחד בשני. הקב"ה שמח כשאחים שמחים אחד בשני. ננסה לשמוח איש ברעהו, גם בקרובים לנו וגם ברחוקים מאיתנו, ובע"ה שנזכה שהקב"ה ישמח בנו ויאהב אותנו.

 

      אני טס לחו"ל בע"ה לשבוע וחצי.     ברכת ה' עליכם, יוסף צבי רימון 

print