מדוע דווקא פרה אדומה?

לפני שנים רבות התבקש מו"ר הרב עמיטל זצ"ל להשתתף בשבת של תנועת "גשר", ובשבת הזאת היו דתיים וחילוניים. השבת הייתה מרוממת מאוד, ובסופה קמה נערה אחת ואמרה: "החלטתי לחזור בתשובה. מה המצווה הראשונה שעליי לקיים?". אם היו שואלים אותנו את השאלה, מן הסתם היינו חושבים על שבת או על כשרות. אולי היינו מצרפים לזאת גם מצווה שבין אדם לחברו, כגון לשון הרע.

הרב עמיטל ענה לה תשובה מקורית. הוא אמר לה שעם ישראל כבר היה במצב שלה. הפעם הראשונה שעם ישראל התחיל לקיים מצוות הייתה כשהגיעו למרה. שם הם קיבלו מקצת מצוות – "שָׁם שָׂם לוֹ חֹק וּמִשְׁפָּט וְשָׁם נִסָּהוּ" (שמות ט"ו, כה). מהן המצוות האלה? רש"י שם מבאר:

שם שם לו – במרה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שיתעסקו בהם, שבת ופרה אדומה ודינין.

יש כאן שלוש מצוות: שבת, פרה אדומה ודינים. אפשר להבין מדוע הם קיבלו את השבת. השבת היא אות מיוחד, ברית בין הקב"ה וכנסת ישראל (וזאת גם המצווה שמדברים עליה בסמוך בפרשת בשלח), ברית המעידה על הקשר המיוחד ביניהם ועל בריאת העולם. גם את הדינים אפשר להבין. כל אומה צריכה משפט ודינים כדי לנהל חברה מתוקנת. אך מהו הרעיון של מצוות פרה אדומה?

כפי שאנו רואים, יש כאן שלושה סוגים של מצוות: שבת – מצווה שהיא ברית בין הקב"ה לעם ישראל; פרה – מצווה שאיש אינו מבין; דינים, משפט – מצווה שכולם מבינים.

וכך אמר הרב: 'התחילי לקיים שלוש מצוות – מצווה אחת שאת אוהבת ומזדהה עמה, מצווה אחת שבין אדם לחברו, ומצווה אחת שאינך מבינה או אפילו שמקוממת אותך'. מצד אחד, טוב לשמוח ולהתחבר למצוות. ואולם עלינו לדעת שיש לעשות רצון ה' בעולם גם כשאיננו מבינים, כי אנו עושים את רצונו ולא את מה שאנחנו מרגישים שטוב לעשות. וכך היה הרב מדגיש: 'אנו מקיימים הלכה אם אנו מבינים ואם איננו מבינים. חיים של יהודי הם חיים של הלכה'. כך היה מדגיש הרב גם לבאים לישיבה: 'יש לבוא לישיבה כדי להשתנות, כדי להיות אנשים שהתורה היא מרכז חייהם'.

אנו מנסים להבין את טעמי המצוות. אנו מנסים להתחבר אליהן ולהתאהב בהן. אבל אנו מקיימים אותן לא משום הבנתנו אלא משום שזהו רצון ה'. אנו מקיימים אותן כשאנו מבינים וכשאיננו מבינים, כשנוח לנו וכשלא נוח לנו. עבדי ה' אנחנו – שואפים לעשות רצונו בכל עת ובכל שעה, ובכך שמחתנו הגדולה ביותר.

מטרתנו – לחבר את התורה לחיים.

בע"ה, נזכה לקיים מצוות מתוך מחויבות אך גם מתוך חיבה, אהבה ושמחה.

print