תודה מקרב לב למעל 300 קהילות בארץ ובחו"ל !

הודות ליותר מ-300 קהילות שהשתתפו במבצע, בלמעלה מ-300 ערים בצפון אמריקה ובישראל, שהקדישו בשבת חזון דרשות ותרומות מעליות לתורה לעמותת תעסוקטיף ולאנשי גוש קטיף, והודות לתכנית המימון הרטרואקטיבי של 75% מממשלת ישראל, מספר התרומות שולש. כל ההכנסות מיועדות לסייע ל-1050 משפחות שעדיין נותרו ללא תעסוקה, או שמצויות בתת-תעסוקה ועדיין מנסות להשתלב מחדש בשוק העבודה. אנו מודים לבתי הכנסת ולקהילות שהשתתפו על נדיבותם ודאגתם.

print