הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון וראש מרכז הלכה והוראה

בנים אתם – פרשת ראה

      בפרשתנו מופיע הציווי "לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עינכם למת" (י"ד, א):

(א) בָּנִים אַתֶּם לה' אֱלֹהֵיכֶם לֹא תִתְגֹּדְדוּ וְלֹא תָשִׂימוּ קָרְחָה בֵּין עֵינֵיכֶם לָמֵת:

(ב) כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לה' אֱלֹהֶיךָ וּבְךָ בָּחַר ה' לִהְיוֹת לוֹ לְעַם סְגֻלָּה מִכֹּל הָעַמִּים אֲשֶׁר עַל פְּנֵי הָאֲדָמָה:

 פשטות הציווי הוא שאין לשרוט שריטות וחריטות בבשר מחמת צער על מת (וכן לא לעשות קרחה בראשם, כתוצאה מצער על מת).

      חז"ל (יבמות יד.) הפתיעו אותנו עם פירוש שונה לחלוטין:

לא תגודדו – לא תעשו אגודות אגודות דיינים בעיר אחת.

      כלומר, אסור לעשות דברים שמפצלים אותנו לקבוצות. בגמרא ישנה מחלוקת באיזו דרך בדיוק ישנו איסור (האם דווקא בבית דין אחד שחציו אומר כך וחציו כך, או שמא אפילו בשני בתי דין בעיר אחת, שכל אחד אומר הפוך – ישנה בעיה. ועיינו ברמב"ם, עבודה זרה פי"ב הי"ד, ובנושאי הכלים שם).

      מדוע פירשו חז"ל פירוש כל כך רחוק מפשט הפסוקים? נראה, שחז"ל פירשו כך בגלל תחילת הפסוק "בנים אתם לה' אלקיכם". מהו הקשר של משפט זה להמשך "לא תגודדו"?

      הפרשנים שפירשו ש"לא תגודדו" פירושו לא לעשות חתכים בבשר, ביאור בכמה צורות משפט זה של "בנים אתם לה'":

א. האבן עזרא מפרש, שגם אם אתם אינכם מבינים מה שאירע לכם אל תעשו חתכים בבשרכם, וסמכו על הקב"ה שהוא אוהב אתכם כאב האוהב ודואג לבניו, ובודאי מה שקרה לכם טוב עבורכם.

ב. רש"י מבאר שעם ישראל נקרא בנים לה', ממילא הם קדושים "כי עם קדוש אתה", ולכן אין להם להתנהג באופן לא נאות של שריטה בבשר (והרד"צ הופמן מסביר שזו הקדמה לכל הפרק, שבתור בניו של ה', צריכים להיות נאים גם בהופעה החיצונית וגם במאכל).

ג. הרמב"ן ("ולפי דעתי") ובעל אור החיים (בצורה מפורשת יותר) מבארים: אנחנו בניו של הקב"ה, עם קדוש, שאיננו מסתלק מן העולם לגמרי, אלא עובר למחיצתו של הקב"ה ואם כך, אין ראוי להתאבל עליו יותר מידי "ואדרבה, לטוב לו, שחזר הבן אצל אביו שהוא מקור החיים".

ד. הספורנו (שמביא גם פירוש זה) ורבי יוסף בכור שור מבארים  שכיוון שעם ישראל הוא בן של הקב"ה, הרי שגם במקרה של צער אין לו לדאוג יותר מידי, שהרי הקב"ה אוהבו וממשיך לדאוג לו.

      ייתכן, שחז"ל בגמרא פירשו את הביטוי "לא תדגודדו" גם בדרך אחרת, של "לא תעשו אגודות אגודות", בגלל תחילתו של הפסוק: "בנים אתם לה' א-לקיכם". בכל עם, יש שאיפה לאחדות. אחדות עוזרת ליצור מדינה יציבה יותר, בריאה יותר – לאחדות יש תועלת ויש מטרה חשובה. אולם, בעם ישראל האחדות היא מהותית. אין זו אחדות שנעשית רק עבור מטרה מסוימת של בניין האומה; זו אחדות מעצם היותנו בנים למקום; בנים לקב"ה. אחד הדברים החשובים ביותר עבור ההורים הוא אחדות הילדים – זו תפילה השגורה בפי כל הורה, שילדיו יאהבו אחד את השני וישמחו אחד בשני.

      בנים אתם לה', ובתור בנים, צריכים אתם להיות מאוחדים. בתור בנים עליכם לדעת שאין זו רק חובתכם, אלא שזהו הדבר הנכון והטוב ביותר עבורכם. כבנים, מגיעים אתם אל היסוד המאפשר שלמות; מגיעים אתם אל החיבור ההכרחי, גם בכדי להגיע לשלמות האומה וגם בכדי להיות קרובים אל ה'. כאשר עם ישראל מאוחד, הוא מסוגל להגיע לקב"ה; הוא מסוגל להוציא את הסגולה הפנימית הנמצאת בתוכו "עם קדוש אתה לה' אלקיך".

print