מדוע כדאי לתת מעשר כספים? 

הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון וראש מרכז הלכה והוראה

      בפרשתנו קוראים אנו על מצוות הצדקה (דברים ט"ו, ז-ח):

 (ז) כִּי יִהְיֶה בְךָ אֶבְיוֹן מֵאַחַד אַחֶיךָ בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ בְּאַרְצְךָ אֲשֶׁר יְקֹוָק אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ לֹא תְאַמֵּץ אֶת לְבָבְךָ וְלֹא תִקְפֹּץ אֶת יָדְךָ מֵאָחִיךָ הָאֶבְיוֹן:

(ח) כִּי פָתֹחַ תִּפְתַּח אֶת יָדְךָ לוֹ וְהַעֲבֵט תַּעֲבִיטֶנּוּ דֵּי מַחְסֹרוֹ אֲשֶׁר יֶחְסַר לוֹ:

      פרט למצוות צדקה באופן כללי, קבעו חז"ל שיש לתת מעשר כספים, כלומר, עשירית מכל הכסף שאדם מרוויח. הגמרא בתענית ט. אומרת שרבי יוחנן פגש את בנו של ריש לקיש, וביקש ממנו לומר לו את הפסוק שלמד היום. אמר לו הילד "עשר תעשר" הנאמר ביחס למעשרות. ביאר לו ר' יוחנן: "עשר בשביל שתתעשר". אם תפריש מעשרות – תתעשר. שאל הילד: מניין לך? אמר ר' יוחנן: לך ונסה, ותיווכח שכך הוא. אמר לו הילד: האם מותר לנסות את הקב"ה? אמר לו ר' יוחנן, אסור לנסות את הקב"ה בשום דבר פרט לדבר זה, שהרי על צדקה אמר הנביא מלאכי (ג'):

הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר ה' צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די.

      כלומר, שמותר לבחון ולבדוק את הקב"ה בעניין זה, שאכן מעשר מביא לעושר.

      האמירה בגמרא של "עשר בשביל שתתעשר" – מפתיעה. מתברר כאן שנתינת צדקה זו עצה כלכלית! אם יבוא אדם לרבו ויאמר לו שקשה לו ל"גמור את החודש", יאמר לו הרב: אם כך, תפריש מעשר כספים!

      הגמרא כל כך בטוחה בעצה זו, עד שהיא אומרת שניתן לנסות בכך את הקב"ה ולבחון שכך אכן יתרחש!

      בעלי התוספות (ד"ה עשר תעשר) מסבירים כיצד פועל הדבר. תחילה הם אומרים שדין מעשר איננו רק בתבואה ובפירות וכו', אלא גם בכספים. פרט לכך הם מספרים (דבר שלא מצוי כל כך בתוס') סיפור, על אבא אחד שנפטר, וקודם שנפטר אמר לבנו להקפיד על מעשרות. בעל השדה נפטר. בנו הפסיק להפריש מעשרות. השדה היה עושה בימי האב אלף כור, וכעת החל לעשות מאה כור בלבד. אמרו לו קרוביו: כאשר נתת מעשרות, היית אתה בעל הבית, והקב"ה הכהן הנוטל את המעשרות. כיוון שהפסקת להפריש, הפך הקב"ה לבעל הבית, וכעת אתה מקבל את המעשרות…

      מדברי התוס' עולה, שהרעיון של מעשר כספים, הוא להפוך את הקב"ה לשותף. כאשר אדם נותן מעשר כספים, כביכול כדאי לקב"ה להגדיל את הכנסותיו, בכדי שהמעשר יגדל! ומכאן, שמעשר כספים הוא חלקמהמבנה הכלכלי, מהגידול הכלכלי.

      וסברת הדבר: התורה מאפשרת לך להרוויח כמה שתוכל, אך רק בתנאי שתתן את החלק המתאים לעניים או למטרות תורה וחסד. אם תתן, הרי שלא די בכך שהתורה תאפשר לך להרוויח ככל יכולתך, אלא אף תסייע בידך! אך אם לא תתן, כל הבסיס הכלכלי התמוטט וממילא הקב"ה לא יסייע בכלכלתך.

      מכאן ניתן להבין: מעשר כספים הוא חלק מהמערכת הכלכלית היהודית, ולא רק הצעה של עשיית חסד.

      יש לציין, שלא כולם הסכימו עם התוס' שמעשר כספים הוא מן התורה (יש הסבורים שהמצווה היא מדרבנן [שו"ת המהרי"ל החדשות נ"ד] ויש הסבורים שזהו מנהג [שו"ת המהר"ם מרוטנבורג ע"ד; ש"ך יו"ד רמ"ט, ג]) אולם, כולם מסכימים שטוב להתאמץ ולתת מעשר כספים, ושדבר זה נכון גם מבחינה כלכלית, עבור האדם עצמו.

      כפי שראינו, במעשר כספים האדם הופך את הקב"ה לשותף בכספו. אבל פרט לכך יש כאן התעלות של כספו של האדם. הכסף הוא גשמי, האדם עובד ועמל, אך בסופו של דבר, כשיגיע למקום קבורתו לא תהיה כל משמעות לכסף זה עבורו. כאשר אדם נותן מעשר לצדקה, לתורה או לחסד, הרי שהוא הופך את כל כספו לבעל משמעות. הוא הופך כסף שכולו לחולין, שכסף שיש בו קדושה, חסד, תורה.

      כסף של חולין הופך להיות לכסף של קודש, כשנותנים ממנו מעשר. הופך להיות כסף בעל משמעות רוחנית וערכית. רצונכם להפוך את הקב"ה לשותף בעסקיכם? רצונכם לצקת קדושה בתוך העסק שלכם? הקפידו על מעשר כספים! 

print