matzav haruach

הרב יוסף צבי רימון קיבל ביום חמישי כ"ט אייר 29.5.14 את פרס "עוז ציון" פרס מוסקוביץ לציונות . טקס הענקת הפרסים מומן ע"י אירווינג וצ'רנה מוסקוביץ. הפרס מוענק לאנשים מגשימי הציונות ע"י פועלם בחברה הישראלית. הרב רימון קיבל את הפרס בהוקרה על פועלו בקרב משפחות גוש קטיף והקמת עמותת תעסוקטיף. לחצ/י כאן לצפייה ניתן גם לצפות בטקס דרך אתר פרס מוסקוביץ