תארו לכם מצב שבו במשך שנים אתם חיים בקהילה תומכת, עובדים בעבודה מכובדת ומגדלים משפחה בנחת, שמחה ואהבה. דמיינו כי ביום אחד הכל משתנה.

מה הייתם עושים? כיצד הייתם מגיבים?

תעסוקטיף נוסדה על מנת לסייע לאנשי גוש קטיף וצפון השומרון שבשנת 2005 נעקרו מבתיהם ואיבדו את קהילתם ומקום עבודתם לשוב ולבנות מחדש את חייהם בכבוד.

תעסוקטיף מאמינה כי הדרך הטובה ביותר להשיג מטרה זו היא באמצעות הבטחת היכולת להתפרנס בכבוד. בנייה מחודשת של המבנים והקהילה תגיע בעקבות כך.

כדברי הרמב"ם:

“מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק בידי ישראל שמך, ונותן לו מתנה
או הלוואה, או עושה עמו שותפות, או ממציא לו מלאכה, כדי לחזק את ידו עד
שלא יצטרך לבריות ולא ישאל… בלומר החזק בו שלא ייפול ויצטרך.”

(רמב"ם, הלכות מתנות עניים פ"י ה"י)

מפוני גוש קטיף