אנשי חסד רבים היו בעמ"י. ורבים עזרו לבניינה של ארץ ישראל. אולם רק מעטים מהם הצליחו לעשות מהפכה של ממש. מהפכה שחרטה את דגלם על דפי ההיסטוריה, כדוגמת הברון רוטשילד והשר מונטיפיורי.

ד"ר ארווינג מוסקוביץ' זצ"ל ורעייתו צ'רנה תבלח"א נמנים בין דמויות ייחודיות אלו. תרומתו של ד"ר ארווינג לא נאמדת במתן כסף לבניינה של ארץ ישראל בלבד. הוא בנה את ארץ ישראל, יזם, חשב והוביל. ד"ר ארווינג הסכים ואף עודד בנייה, במקומות שאחרים פחדו לבנות, ירושלים, חברון וגוש קטיף. את כל פועלו הוביל בחכמה גדולה, בתבונה, ביושר, במנהיגות ובענווה. בזמן הלוויה בעיר העתיקה למרגלות הר הזיתים הרהרתי לעצמי על כך שזכה ד"ר ארווינג להיות ה'שר מונטיפיורי' של דורנו ועל כך שתרומתו הייתה ועודנה משפיעה באופן ממשי על יישוב ארץ ישראל ועל רוממות הרוח של מצוות ישוב ארץ ישראל.

זכינו בתמיכתם של ד"ר ארווינג וצ'רנה לאנשי גוש קטיף. הם ידעו לתמוך גם במבנים וגם באנשים, גם בבנייה וגם בשיקום לתושבי גוש קטיף. בזכותם הצלחנו בעמותת תעסוקטיף להשיב רבים מאוד מאנשי גוש קטיף למעגל העבודה. בזכותם הצליחו רבים מאנשי גוש קטיף הנפלאים לעמוד שוב על רגליהם בכוחות עצמם.

לפני כשנה הייתי אצל צ'רנה בביתה במיאמי. התפעלתי מהכנסת האורחים שלה, מהחדות המרשימה של אישה שאיננה צעירה בגילה, אך צעירה ברוחה. והתפעלתי גם מהכבוד וההערכה לבעלה, למרות מצבו הפיזי והנפשי הקשה.

בשמי, בשם תושבי גוש קטיף ובשם רבים מעם ישראל, אנו מבקשים להכיר תודה עצומה לד"ר ארווינג ולצ'רנה. תודה על חסד ועל בנין, על סיוע כספי ועל חיזוק רוחני בבניינה של ארץ ישראל.

אנו מברכים את צ'רנה תחי' ואת כל הצאצאים שיזכו לברכה, לשמחה, להצלחה ולבריאות טובה.

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים.

יוסף צבי רימון

print