פרוייקט תלוש לגוש מציע שוברי קניה עבור עסקי גוש קטיף.

הפרוייקט צובר רווחים של מאות אלפי שקלים עבור עסקים אלו.


בתקופת החגים בסתיו 2009 עמד הרווח על סך של 520,000 ש"ח.
שובר "תלוש לגוש"