תעסוקטיף מעניקה סבסודים ועזרה כלכלית כדי לאפשר לאנשים לקחת את הצעד הבא בפיתוח הקריירה שלהם.

אנו נותנים מלגות והזדמנויות לפתח נסיון בתחום הלימודים.