ישנם אנשים שאינם מסוגלים לצאת לעבוד מסיבות נפשיות או מקצועיות. עבור אנשים אלו, התחלנו תכנית ייחודית המאפשרת להם להתנדב בתחום הידע שלהם וע"י כך לקבוע בחייהם סדר יום פעיל. בדרך זו יכולים האנשים להשתלב בסביבתם החדשה בהדרגה. מטרת התוכנית היא למנוע התדרדרות מפני חוסר מעשה, לעודד ולהמריץ לקראת יציאה לעבודה.


נכון להיום, ישנם 25 מתנדבים המשתתפים בתכנית זו. אנשים שהשתתפו בתכנית בעבר נכנסו בהצלחה למעגל התעסוקה.