תכנית ההתנתקות בשנת 2005 כללה קהילות רבות המפוזרות כיום ברחבי המדינה. הפיזור, מאיים ומקשה על יציבות המשפחות ומעמיד את ילדיהם בסיכון. עמותת תעסוקטיף פיתחה תוכניות הנותנות סיוע למשפחות הסובלות מההעתקה הן מבחינה פיסית (קושי במציאת עבודה וכיו"ב) והן מבחינה נפשית (שינוי פתאומי של כל דבר מוכר וכד').


להלן דוגמאות לחלק מהתוכניות שלנו שלוו ע"י יועצים מקצועיים ועזרו לאלפי אנשים למצוא תעסוקה:

עובד חנות ביד בנימין שהוקמה בסיוע תעסוקטיף

ייעוץ עסקי


קורסים להכשרה מקצועית


תלוש לגוש


גישור לקראת עבודה