מספר המשרות הפנויות ירד מחודש נובמבר שהיה 2.6% לחודש דצמבר 2.5%.

במהלך הרבעון האחרון נפתחו מירב המשרות בתחום: אנשי/נציגי מכירות ויועצי מכירות היוצרים 6,390 משרות חודשיות, מעל לעשירית מכלל המשרות הפנויות.

בשנת 2010 הייתה כמות המשרות הפנויות בתחום הבניין גבוה ביותר לעומת משרות בתחום החינוך שהיו נמוכות.


המאמר המקורי נכתב ע"י טל משה, גלובס.

print