גוש קטיף, תושבי הדרום וחיילי גולני

לאחר שיחות עם מפקדים ביחידה מובחרת בגולני, התברר שהחיילים אוכלים כבר כמה ימים מנות קרב. אמנם, החיילים אינם רעבים, אבל אוכל חם משמעותי מאוד בפרט ערב יציאה למלחמה.

בעל קייטרינג מאיזור הדרום, תושב גוש קטיף לשעבר, הצליח סוף סוף בשנים האחרונות, להגיע להתייצבות עסקית. תעסוקטיף סייעה לו לפני כמה שנים להקים את העסק שלו. הוא היה אז במצב ירוד מאוד, וחשב שאין לו סיכוי לקום יותר ממצבו. ב"ה לאחר עמל ועבודה, הצליח להקים קייטרינג מרשים, אוכל ברמות גבוהות ושרות נעים ואדיב.

בפרוץ מבצע צוק איתן, מצא עצמו קייטרינג זה במצב עגום. הוא הגיע למצב כלכלי מאוד קשה, כיוון שביטלו לו כמעט את כל האירועים שלו, לאחר שהוא כבר קנה את רוב הסחורה. אלפי מנות בוטלו. פרט להפסד הכלכלי בקניית האוכל, הוא המשיך לשלם לעובדים שלו. לעתים דבר מעין זה יכול להפיל עסק!

בשומעי את בקשת חיילי גולני, דיברתי עם תורם והצעתי לו לעזור לחיילים ולתושבי הדרום במקביל – לבקש מבעל הקייטרינג לעל "על האש" עבור מאוד החיילים. וכך אכן היה ב"ה.

נסענו משלחת של אנשים אל החיילים. מאות החיילים אכלו ב"על האש". שמחו מאוד באוכל שהבאנו. היו שם גם המח"ט והמג"ד ומפקדים אחרים. ה"על האש" העלה מאוד את המורל והוסיף אווירה רוממה בקרב החיילים. זהו היה טעם הכניסה של חיילים אלו לתוך הקרבות בעזה.

בעל הקייטרינג, שביקש ממני בתחילה הלוואת הישרדות, כבר לא היה זקוק להלוואה זו. אמנם, הוא עדיין צריך רבות בכדי לצאת מן הקשיים (וב"ה הצלחנו להביא לידי כך שאנשים נוספים יעשו אצלו אירועים ברחבי הארץ), אולם, כל מצבו השתנה. הקריסה שממנה חשש – ב"ה לא אירעה.

הרמב"ם קבע (הלכות מלוה ולוה, פ"א ה"א) שהלוואה חשובה יותר מן הצדקה, ומנמק זאת בכך שעדיף לעזור לאדם שעדיין לא נפל מאשר לעזור על ידי צדקה לאדם שנפל. כך גם ברמב"ם בהלכות מתנות עניים (פרק י הלכה ז):

שמנה מעלות יש בצדקה זו למעלה מזו, מעלה גדולה שאין למעלה ממנה זה המחזיק ביד ישראל שמך ונותן לו מתנה או הלואה או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו עד שלא יצטרך לבריות לשאול, ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך.

הרמב"ם מדגיש שעיקר היתרון במעלה הראשונה בצדקה הוא בכך שהוא נותן לו לפני שהלה נופל! דהיינו, העיתוי הוא המשמעותי. ניתן לדייק זאת גם מכך שהרמב"ם כתב "מתנה או הלוואה", משמע שמתנה קודמת להלוואה!

לאור זאת, ייתכן שבאופן מהותי צדקה גדולה יותר מהלוואה, אלא שהעיתוי של נתינת הלוואה גדול יותר, כיוון שנותן לו טרם נפל.

תושבי גוש קטיף סופגים כעת מהלומה נוספת. לאחר הקושי העצום בעקירה מגוש קטיף, בניתוק מביתם, בשבר הקהילה ובכך שרבים מהם מצאו עצמם ללא עבודה, נמצאים כעת רבים מתושבי גוש קטיף באיום מתמיד, פגזים אותם יורים מן הבתים שלהם לשעבר, אל מקומם הנוכחי.

ב"ה עד היום עזרנו ל-2500 מתושבי גוש קטיף למצוא עבודה. אנשים אלו עבדו בגוש קטיף, וחלק גדול מהם הגיע למציאות מאוד קשה לאחר העקירה. חוסר התעסוקה בשילוב עם טראומת העקירה גרם לזעזוע גם בקרב הילדים וגם בקרב המשפחה כולה. יש לנו עוד מאות אנשים לעזור להם. ב"ה מדינת ישראל חתמה עם תעסוקטיף על המשך המיזם המשותף (שמשמעותו היא שעל כל שקל שנתרם, מדינת ישראל נותנת 3 שקלים) עד סוף שנת 2014 למניינם. אסור לנו לשכוח את תושבי גוש קטיף, וכפי שקראנו בפרשה לאחרונה "לא נשוב אל בתינו עד התנחל בני ישראל איש נחלתו". תושבי גוש קטיף הקריבו את עצמם לטובת המדינה, ואף אנו נתאמץ ככל יכולתנו לעזור להם לשוב לעמוד על רגליהם בכוחות עצמם.

print