ויגל את האבן
התורה מתארת בפרטות את מפגשו של יעקב עם […]

Read More

 0

כיצד קנאה ושנאה הפכו לרצון לחיבור?
התורה מספרת לנו על ישיבתו […]

Read More

 0

דלתות פתוחות לרוחה
רבקה מגיעה לאוהל שרה (בראשית כ"ד, ס"ז):
(סז) וַיְבִאֶהָ […]

Read More

 0

מדוע עשיית חסד גורמת לנו לתחושה טובה?
אברהם אבינו הוא מקור […]

Read More

 0

בַּמָּה אֵדַע כִּי אִירָשֶׁנָּה?
בפרשת השבוע אומר הקב"ה לאברהם שהוא ייתן […]

Read More

 0

פרשת נח
ותחסרהו מעט מא-להים
האם העולם הולך ומתקדם, או הולך ונסוג […]

Read More

 0

לפני ה'
בפרשתנו, בני גד ובני ראובן באים למשה ומבקשים להישאר […]

Read More

 0

ברית שלום
בתחילת פרשתנו מבטיח הקב"ה לפנחס ברית שלום (במדבר כ"ה, […]

Read More

 0

פתיחת פי האתון
"ויפתח ה' את פי האתון, ותאמר לבלעם מה […]

Read More

 0

חטא הכעס
בפרשה (במדבר כ') משה רבנו מכה בסלע ונענש על […]

Read More

 0

מחלוקת ואחדות
פרשת קרח מלמדת אותנו על סכנותיה של המחלוקת, והיא […]

Read More

 0

קדושה וטבע בארץ ישראל
בפרשה אנו קוראים על חטא המרגלים. נשיאי […]

Read More

 0

מדוע נענשה מרים?
מרים מדברת לשון הרע על משה ונענשת בצרעת. […]

Read More

 0

חג שבועות בארץ ישראל
מדוע חשוב כל כך לספור ספירת העומר? […]

Read More

 0

לקראת יום ירושלים וחגיגת 50 שנה לשחרור ירושלים אני שמח […]

Read More

 0

יום ירושלים – מדוע לא כולם חוגגים אותו?  
יום כ"ח […]

Read More

 0

ספירת העומר – צפייה או הכנה?
הזמן שבין פסח לשבועות הוא […]

Read More

 0

סעודה עם ה' וסעודה עם העניים
בפרשה ישנה פסקה שבה יש […]

Read More

 0

יום הזיכרון ויום העצמאות
בפרשת השבוע קוראים אנו על המצורע. בין […]

Read More

 0

תפילות כנגד תמידין תקנום
בפרשת השבוע מתואר קרבן התמיד: "כבשים בני […]

Read More

 0

הכלב היושב בצד הרב
"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה" […]

Read More

 0

"ויחזו את הא-להים ויאכלו וישתו"
בסוף פרשתנו מסופר על עלייתם של […]

Read More

 0

מה מטרת האש בקבלת התורה?
התורה מספרת על האש שהייתה במעמד […]

Read More

 0

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל" – על שותפות […]

Read More

 0

מה בין פסח מצרים ופסח לוט?
עם ישראל אוכל מצות בפסח. […]

Read More

 0

מדוע אי אפשר היה להסתפק במכת הדם?
     בפרשתנו, מקבל […]

Read More

 0

 מיהו איש?
"וַיְהִי בַּיָּמִים הָהֵם וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה וַיֵּצֵא אֶל אֶחָיו, וַיַּרְא […]

Read More

 0

שליחות אנושית או אלקית?
     בפרשות יוסף – חוזר השורש […]

Read More

 0

אין תחליף להורים
יוסף מגיע למצרים. אשת פוטיפר מנסה לפתות […]

Read More

 0

חלומות נכונים – פתרונות שגויים
חלומות יוסף הם חלומות שהאחים מבינים […]

Read More

 0

מלחמה או פיוס? – מקומה של התפילה
בתחילת הפרשה שולח יעקב […]

Read More

 0

הבה לי בנים!
שתי נשים בספר בראשית הביעו את כאבן עד […]

Read More

 0

בארות והגשמת חלומות
אברהם אבינו חופר בארות. יצחק חופר בארות. חפירת […]

Read More

 0

בחירת רבקה לאשה
בפרשתנו, עורך אליעזר בדיקות לרבקה (כד, יד):
וְהָיָה הַנַּעֲרָ […]

Read More

 0

לעשות צדקה ומשפט
עד כה אין הכתוב מגלה במפורש מדוע בחר […]

Read More

 0

מדוע לא נכתב בתורה מפני מה נבחר אברהם?
"וַיֹּאמֶר ה' אֶל […]

Read More

 0

יום הכיפורים: מהות התשובה
מטרתו של יום הכיפורים מפורשת בפסוקים בפרשת […]

Read More

 0

וידוי מעשרות – וידוי על דברים טובים?!
בפרשתנו אנו לומדים על […]

Read More

 0

מדוע קיים איסור ריבית?
בפרשתנו, פרשת כי תצא, אנו קוראים על […]

Read More

 0

בפרשת השבוע אנו קוראים את דברי משה לעם ישראל (דברים […]

Read More

 0

אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים … ויכתב […]

Read More

 0

רגילים אנו לכך שהלכות אבלות על החורבן קיימות בשלושת השבועות […]

Read More

 0

איך הופכים את החופש ממשעמם לשמח? איך כדאי לארגן את […]

Read More

 0

     הגמרא בשבת (פח ע"א) אומרת שכפה הקב"ה את קבלת […]

Read More

 0

מדוע לא כבשנו את ירושלים כבר בשנת תש"ח בהקמת המדינה? […]

Read More

 0

הזמן שבין פסח לשבועות הוא זמן מיוחד, כמעט חג. "כחולו […]

Read More

 0

יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך
השמחה בל״ג בעומר היא משום […]

Read More

 0

ספירת העומר
"וספרתם לכם" – התהליך של ספירת העומר
מצוות עשה מן […]

Read More

 0

א. מוצאי שבת הגדול – לדעת המשנה ברורה אומרים 'ויהי נועם', […]

Read More

 0

מה מיוחד בסיפור יציאת מצרים?
בשבת הגדול מתחילים להתכונן לליל הסדר. […]

Read More

 0

ברכת האילנות
הגמרא (ברכות מג ע"ב) אומרת שהיוצא בימי ניסן […]

Read More

 0

מדוע דווקא פרה אדומה?
לפני שנים רבות התבקש מו"ר הרב עמיטל […]

Read More

 0

מהו טעמה של מצוות משלוח מנות?

שני טעמים מרכזיים ניתנו למצוות […]

Read More

 0

זמן הקריאה
כל כמה זמן צריך לקיים את מצוות "זכור"? הדבר […]

Read More

 0

משנכנס אדר מרבין בשמחה
הגמרא (תענית כט ע"א) אומרת:
אמר רב יהודה בריה דרב […]

Read More

 0

שבת ומשכן
התורה מחברת את השבת והמשכן.

התורה מזכירה את השבת בקצרה […]

Read More

 0

להפיץ קדושה בעולם
עיקר פרשתנו עוסק בכהנים – בגדי הכהונה והכנת […]

Read More

 0

אדר ראשון משפיע על אדר שני?
הגמרא בתענית כט. אומרת:

כשם […]

Read More

 0

ויחזו את הא-להים ויאכלו וישתו
בסוף פרשת השבוע שלנו התורה מספרת […]

Read More

 0

מוסר וצדק: אלוקי או אנושי?
וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיֵּשֶׁב מֹשֶׁה לִשְׁפֹּט אֶת […]

Read More

 0

קריעת ים סוף – הסוס שנחצה לשניים
פעם היה צייר נפלא, […]

Read More

 0

קהל ישראל – קרבן פסח
עם ישראל מצטווה להקריב קרבן פסח. זהו מאורע […]

Read More

 0

מדוע לא היה ניתן להסתפק במכת הדם?
פרשתנו מספרת על פרעה […]

Read More

 0

ותרא אותו כי טוב הוא
ביחס למשה רבנו התורה אומרת כך […]

Read More

 0

גדולתו של יוסף
סוף-סוף המשפחה מתאחדת. יעקב ובניו מגיעים למצרים. היינו […]

Read More

 0

אין תחליף להורים
יוסף מגיע למצרים. בהיותו בבית פוטיפר, מנסה אשת […]

Read More

 0

מדוע יש צורך ב'בית' בחנוכה?

בחנוכה תשל"ד, בשלהי מלחמת יום הכיפורים, […]

Read More

 0

כיצד עלינו להתייחס לאירועים הפוקדים אותנו יום יום? לצערנו, כל […]

Read More

 0

מה הפלא בהנפת האבן?
בתחילת פרשת ויצא התורה מתארת את יעקב […]

Read More

 0

המפגש
מדוע אנו מתפללים? רבותינו נתנו טעמים רבים לכך, ואין כאן […]

Read More

 0

 נר דולק משבת לשבת
לקראת סיום הפרשה, התורה מספרת על יצחק […]

Read More

 0

לעשות צדקה ומשפט
עד פרשת השבוע שלנו התורה אינה מגלה במפורש […]

Read More

 0

מדוע נבחר אברהם?
התורה מפתיעה אותנו בפתיחת הפרשה, כאשר פתאום אברהם […]

Read More

 0

בפרשתנו מסופר על הקשת שקבע הקב"ה כברית בינו לבין העולם, […]

Read More

 0

אנשי בליעל וחיות אדם פגעו באנשים יקרים וטהורים. אנשי בליעל […]

Read More

 0

להתפלל עם העבריינים

את תפילת יום הכיפורים אנו פותחים במשפט: "על […]

Read More

 0

מדי שבע שנים, בחג הסוכות שמיד לאחר השמיטה, מתקיים מעמד […]

Read More

 0

תשובה – מצווה קלה או קשה?

כתוב בתורה בפרשת ניצבים כך […]

Read More

 0

הכל מתוכנן

בפרשיית מקרא ביכורים (דברים כ"ו) ישנו שורש מנחה המופיע […]

Read More

 0

מדוע קיים איסור הריבית?

בפרשתנו, פרשת כי תצא, אנו קוראים על […]

Read More

 0

מיהו בעל הבית? איסור בל תשחית

בפרשה מבואר שאין להשחית עצי […]

Read More

 0

 מדוע כדאי לתת מעשר כספים?

בפרשתנו קוראים אנו על מצוות הצדקה […]

Read More

 0

גשמים, ארץ ישראל, חתן וכלה – פרשת עקב

כאשר פרשתנו מתארת […]

Read More

 0

ואתחנן – תפילות לבטלה?!

בפרשתנו, משה רבנו מתחנן ומבקש מה' להיכנס […]

Read More

 0

סעודה מפסקת:

הברייתא במסכת תענית (כט:, ובעירובין מ:) אומרת שכאשר צום […]

Read More

 0

כיצד ניתן להתיר נדר?

פרשת מטות פותחת בדין נדרים. אדם שנדר […]

Read More

 0

ברית שלום

בתחילת פרשת פינחס, מבטיח הקב"ה לפינחס ברית שלום (במדבר […]

Read More

 0

כיצד אומרים תפילה של בלעם הרשע?

תפילת "מה טֹבו" פותחת את […]

Read More

 0

מדוע לא תמיד מעריכים את חסדי ה'?

פעמיים הכה משה בסלע […]

Read More

 0

מחלוקת – טובה או רעה?

     המשנה במסכת אבות (פ"ה מי"ז) […]

Read More

 0

מצוות יישוב ארץ ישראל בימינו
בפרשתנו אנו קוראים על חטא […]

Read More

 0

מדוע נענשה מרים?  
מרים מדברת לשון הרע על משה ונענשת […]

Read More

 0

שאילת שלום
בפרשה קראנו את ברכת כהנים, ובתוכה "וישם לך שלום". […]

Read More

 0

האם אנחנו מוכנים?

רמת הגולן. חטיבה 188 (הידועה לתהילה!). פלוגת אלון, […]

Read More

 0

מה מיוחד בל"ג בעומר?

ל"ג בעומר הוא אחד הזמנים המסתוריים והמעורפלים.   […]

Read More

 0

בס"ד
כיצד מגדירים גדול דור?
      זכיתי ללמוד אצל מו"ר הרב ליכטנשטיין, […]

Read More

 0

בס"ד לקראת יום העצמאות ה'תשע"ה

יום העצמאות שנדחה או שהוקדם

תחושה משונה. […]

Read More

 0

בין יום השואה ליום העצמאות
נמצאים אנו בתווך, בין יום השואה […]

Read More

 0

מה נשתנה הלילה הזה

מדוע לשאול שאלות?

הגמרא במסכת פסחים (קטו:) […]

Read More

 0

ספר ויקרא – קדושים תהיו

מהו הנושא המרכזי של ספר ויקרא?

הפרשיות […]

Read More

 0

ויקהל פקודי

מי בנה את המשכן?

התורה כותבת במפורש (שמות ל"ה, ל-לה) […]

Read More

 0

בס"ד
פניו הרבות של פורים
      פנים רבות לו לפורים. דומה, שפורים […]

Read More

 0

בס"ד
מלחמת עמלק – יהושע ומרדכי
כאשר משה שומע שעמלק יצא לקראת […]

Read More

 0

פרשת תרומה

בפרשת השבוע אנו קוראים על התרומות שמביא עם ישראל […]

Read More

 0

"וישמע יתרו". בהתייחס לשאלה מה שמע יתרו, אנו מוצאים שחז"ל […]

Read More

 0

פרשת בא
מדוע אי אפשר היה להסתפק במכת הדם? האם היה […]

Read More

 0

"וַיְהִי בַּיָּמִים הָהֵם וַיִּגְדַּל מֹשֶׁה וַיֵּצֵא אֶל אֶחָיו וַיַּרְא בְּסִבְלֹתָם, […]

Read More

 0

    בסיפורי יוסף חוזר השורש של"ח 27 פעמים! (ואם מוסיפים […]

Read More

 0

בס"ד

הנרות הללו קודש הם

במהלך הדלקת נרות החנוכה אנו אומרים:

הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ […]

Read More

 0

בס"ד
חלומות נכונים – פתרונות שגויים
חלומות יוסף הם חלומות שהאחים מבינים […]

Read More

 0

הגמרא במסכת פסחים (פח.) מתארת כל אחד מן האבות בכינוי אחר:

"דכתיב: […]

Read More

 0

בס"ד

המפגש על יד הבאר – מי עושה חסד?

בפרשתנו, בורח יעקב […]

Read More

 0

תושבי ארץ ישראל היקרים,

     זו תקופה קשה מאוד לעם ישראל […]

Read More

 0

מי עושה חסד בפרשה?

ננסה לעיין בפרשת חיי שרה, אחת מפרשות […]

Read More

 0

אברהם אבינו שומע את הקב"ה אומר לו "לך לך". הוא […]

Read More

 0

בס"ד

שמחת תורה

שאלני מישהו: מדוע לרקוד כל כך הרבה? ובכן, יש […]

Read More

 0

בס"ד

מהי משמעות הצום?

במובן פשוט, יש כאן עינוי וחרטה על העבר, […]

Read More

 0

בס"ד

פרשת התשובה –

תשובה פתאומית והדרגתית

בפרשת ניצבים אנו קוראים את […]

Read More

 0

בס"ד
וידוי מעשרות – וידוי על דברים טובים?!
      בפרשתנו לומדים אנו […]

Read More

 0

בס"ד

נחמו נחמו עמי

מפורסמת הגמרא בסוף מכות (כד:) המספרת על הוויכוח […]

Read More

 0

בס"ד

בס"ד, תשעה באב ה'תשע"ד

איכה אשא לבדי

מגילת איכה פותחת במלים […]

Read More

 0

גוש קטיף, תושבי הדרום וחיילי גולני
לאחר שיחות עם מפקדים ביחידה […]

Read More

 0

בס"ד
מסעות ישראל במדבר ומבצע צוק איתן
אֵלֶּה מַסְעֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר […]

Read More

 0

בס"ד
ברית שלום
בתחילת פרשת פינחס, מבטיח הקב"ה לפינחס ברית שלום (במדבר […]

Read More

 0

בס"ד

הנערים ש'ניערו' אותנו

סיפורם העצוב של שלושת הנערים, גיל-עד, אייל ונפתלי, […]

Read More

 0

בס"ד
החידוש בשירת הבאר
בפרשת חוקת אנו קוראים את שירת הבאר (במדבר […]

Read More

 0

מה גרם לחטא המרגלים?
בפרשה אנו קוראים על חטא המרגלים. נשיאי […]

Read More

 0

"ויהי בנסוע הארון"
בפרשתנו קיימים שני פסוקים שלפניהם ולאחריהם יש אות […]

Read More

 0

בס"ד
היתה כפייה או לא?
הגמ' בשבת פח. אומרת שכפה הקב"ה את […]

Read More

 0

בס"ד
הרואה סוטה בקלקולה
פרשתנו מדברת על עניין אישה סוטה, אישה נשואה […]

Read More

 0

בס"ד

מספר בני ישראל

בתחילת פרשת במדבר (א', ב) מצווה ה' את […]

Read More

 0

בס"ד

ש"ש – 'שעת שמיטה'
פרשת בהר פותחת במצוות השמיטה. אחד הטעמים […]

Read More

 0

ספירת העומר – ציפייה או הכנה?
הזמן שבין פסח לשבועות הוא […]

Read More

 0

קדושה
      פתיחת הפרשייה היא "דבר אל כל עדת בני ישראל". […]

Read More

 0

משמעותה של קריאת ים סוף
      כל יום מזכירים קריעת ים […]

Read More

 0

מה נשתנה הלילה הזה

קטע 1: 
מדוע לשאול שאלות?

      הגמרא במסכת פסחים (קטו:) מספרת […]

Read More

 0

 
      חודש ניסן קרב, ואנו קוראים השבת בפרשת 'החודש' המדברת […]

Read More

 0

בס"ד
ויברכו את העם
      ביום השמיני למילואים, ניגש אהרן לברך את […]

Read More

 0

מצה במקדש – מדוע?

בפרשת השבוע (ב', יא) אנו קוראים על […]

Read More

 0

בס"ד

החזרה על המשכן – 'הנגר'
      פעם, פתח מו"ר הרב ליכטנשטיין […]

Read More

 0

שבת ומשכן
התורה מחברת את השבת והמשכן.
התורה מזכירה את השבת בקצרה […]

Read More

 0

בס"ד

פרשת כי תשא
הכיור ומשמעותו עבורנו
      בפרשתנו, פרשת כי תשא, מופיע […]

Read More

 0

בס"ד
להפיץ קדושה בעולם
עיקר פרשתנו עוסק בכהנים – בגדי הכהונה והכנת […]

Read More

 0

קריעת ים סוף – הסוס שנחצה לשניים 

      פעם אחת היה […]

Read More

 0

בס"ד

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"
האם דין זה נכון גם באדר ראשון?
      […]

Read More

 0

ויחזו את הא-להים ויאכלו וישתו
בסוף פרשת השבוע שלנו מסופר על […]

Read More

 0

בס"ד

לא תחמוד – הנחיה לחיים מאושרים
      הדיבר האחרון בעשרת הדברות […]

Read More

 0

ויאמינו בה' ובמשה עבדו – מדוע רק עכשיו?
עם ישראל קיבל […]

Read More

 0

בס"ד

קהל ישראל – קרבן פסח
עם ישראל מצטווה להקריב קרבן פסח. מאורע מרגש […]

Read More

 0

בס"ד

מדוע לא בכה יעקב?
      סוף-סוף, לאחר עשרים ושתיים שנה, נפגשים […]

Read More

 0

 

Read More

 0

להאיר את החושך
      הדלקת הנרות נעשית בחשכה, בלילה (לדעת השולחן ערוך, מדליקים […]

Read More

 0

בס"ד

ממעמקים קראתיך ה'
יוסף מובא למצרים, אל בית פוטיפר. בבראשית ל"ט […]

Read More

 0

בס"ד
וירא יעקב – מדוע?
יעקב שומע שעשיו מתקרב אליו עם ארבע […]

Read More

 0

הבה לי בנים

שתי נשים בפרשות אלו, הביעו את כאבן עד […]

Read More

 0

בס"ד
      לקראת סיום הפרשה, יצחק מביא את רבקה אל אוהל […]

Read More

 0

לעשות צדקה ומשפט
      עד כה אין הכתוב מגלה במפורש מדוע […]

Read More

 0

מינוי שופטים
הפרשה פותחת במצוות מינוי שופטים:
שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל […]

Read More

 0

האם התורה קפיטליסטית או סוציאליסטית?
    בפרשת השבוע לומדים אנו על […]

Read More

 0

פעולה אנושית או אלקית?
      בפרשת עקב (דברים ח') התורה מזהירה שלא נגיע […]

Read More

 0

בס"ד

מניין שבנות צלפחד היו צדיקות?
     בפרשתנו מובאת טענת בנות […]

Read More

 0

בס"ד
יום השואה – מדממה לחיבוק
      עברנו את חג הפסח, ומתקרבים […]

Read More

 0

יום השואה – מדממה לחיבוק 

      עברנו את חג הפסח, ומתקרבים […]

Read More

 0

האם משה שבר את הלוחות? 

      בפרשתנו, קוראים אנו על משה […]

Read More

 0

ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה – מדוע? 

מגילה יב: (למטה) כנסת ישראל באה […]

Read More

 0

האיסור להזיק ממון חבירו 

      פרשת משפטים (שמות, כ"א, כח – […]

Read More

 0

ט"ו בשבט – לאכול מפירותיה הקדושים 

      עיקר דינו של ט"ו בשבט […]

Read More

 0

כיצד הגענו למ"ט שערי טומאה? 

      במספר מקומות מתארים חז"ל את […]

Read More

 0

שמחה בין אחים 

      לאחר הקב"ה הטיל על משה את משימת […]

Read More

 0

חיבור אמיתי 

      בסיום הפרשה, שהוא גם סיומו של ספר בראשית, […]

Read More

 0

      אנו אומרים במהלך הדלקת נרות חנוכה:

הַנֵּרוֹת הַלָּלוּ אנוּ מַדְלִיקִין […]

Read More

 0

תפילה 

      יעקב יוצא מבאר שבע לחרן, והתורה משתפת אותנו בתיאור […]

Read More

 0

משמעות ברכות יעקב 

      מהי המשמעות של ברכת יצחק?
      מהי הסיבה […]

Read More

 0

בחירת רבקה לאשה 

      בפרשתנו, עורך אליעזר בדיקות לרבקה (בראשית כ"ד, […]

Read More

 0

מה היה חטאם של אנשי סדום? 

      התורה מתארת את הפיכת […]

Read More

 0

כי יצר לב האדם רע מנעוריו 

      בפרשת נח, לאחר המבול, […]

Read More

 0

שלמות או נפילות? 

פרק א' ופרק ב' בספר בראשית שונים מאוד […]

Read More

 0

מדוע לחזור על וידוי של שנה קודמת? 

נחלקו התנאים ביומא פו: […]

Read More

 0

ידידי גוש קטיף היקרים,

      בראש השנה אנו אוכלים סימנים לסימן […]

Read More

 0

מה מיוחד במקרא ביכורים?  

      כאשר אדם מביא את הביכורים […]

Read More

 0

מדוע קיים איסור ריבית? 

      בפרשתנו, פרשת כי תצא, קוראים אנו […]

Read More

 0

מינוי שופטים 

      הפרשה פותחת במצוות מינוי שופטים:
שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ […]

Read More

 0

מדוע כדאי לתת מעשר כספים? 

      בפרשתנו קוראים אנו על מצוות […]

Read More

 0

  נמצאים אנו סמוך לתשעה באב. ימים של חורבן. מפורסם הוא […]

Read More

 0

ברית שלום 

      בתחילת פרשת פנחס מבטיח הקב"ה לפנחס ברית שלום […]

Read More

 0

כיצד אומרים תפילה של בלעם הרשע? 

      תפילת "מה טובו" פותחת […]

Read More

 0

לא לכעוס 

מפורסם פירושו של הרמב"ם (שמונה פרקים, סוף פרק ד', מובא ברמב"ן, […]

Read More

 0

      פרשת קרח – פרשת המחלוקת, צריכה להזהיר […]

Read More

 0

מדוע שמחת תורה אינה בשבועות? 

   לכאורה ההסבר הפשוט הוא, שחוגגים […]

Read More

 0

יום ירושלים – מדוע לא כולם חוגגים אותו?  

      לכאורה […]

Read More

 0

שמיטה של גן עדן 

      בפרשה קוראים אנו על מצוות השמיטה. […]

Read More

 0

מה מיוחד בל"ג בעומר? 

      ל"ג בעומר הוא אחד הזמנים המסתוריים […]

Read More

 0

יום העצמאות שנדחה או שהוקדם 

      תחושה משונה. ה' באייר יכול […]

Read More

 0

נמצאים אנו בתווך, בין יום השואה ליום העצמאות. ברצוני לשתף […]

Read More

 0

"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" – מדוע רק עכשיו?
לאחר קריעת ים […]

Read More

 0

הערב יוצאים לחירות!
      המשנה בפסחים (קטז.) אומרת: "מתחיל בגנות ומסיים בשבח". שמואל […]

Read More

 0

מה מיוחד בסיפור יציאת מצרים? 

      שבת הגדול – מתחילים להתכונן […]

Read More

 0

פרשת החודש 

      השבת קוראים אנו את פרשת החודש: קידוש החודשים […]

Read More

 0

המשכן ובריאת העולם 

      ישנן הקבלות רבות בין המשכן ובין בריאת […]

Read More

 0

המבט הפנימי של המגילה 
      מגילת אסתר כתובה בלשון שהיא כמעט […]

Read More

 0

פרשת זכור – מדוע זרע רחל נלחם בעמלק? 

      כאשר יצאו […]

Read More

 0

מה מטרת האש בקבלת התורה?  

      התורה מספרת על האש […]

Read More

 0

מדוע בחיפזון?

      פסח משמעו דילוג, על שם "אשר פסח על […]

Read More

 0

מדוע אי אפשר היה להסתפק במכת הדם?

     בפרשתנו, מקבל פרעה […]

Read More

 0

ויזעקו – זעקה אל ה' או זעקה מכאב?

הרב יוסף צבי […]

Read More

 0

שבע עשרה שנים של תיקון

      פרשת ויחי פותחת (בראשית פרק […]

Read More

 0

אין תחליף להורים

      יוסף מגיע למצרים. אשת פוטיפר מנסה לפתות […]

Read More

 0

מהו הדמיון בין חנוכה ושבת?

הדלקת נרות
שניהם מופיעים במסכת שבת (בגלל […]

Read More

 0

נשמות קטנות חולמות גדולות
      בפרשת השבוע קוראים אנו על מריבה […]

Read More

 0

מדוע בונים מזבחות בשכם?

      בפרשת השבוע, בונה יעקב מזבח בשכם […]

Read More

 0

מה הפלא בהנפת האבן?

      בתחילת פרשת וישלח מתואר יעקב המניף […]

Read More

 0

הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של […]

Read More

 0

משמעותו של ניסיון

      אברהם אבינו שומע את הקב"ה אומר לו […]

Read More

 0

אל הארץ אשר אראך
      המשנה במסכת אבות (ה', ג) אומרת:

עשרה […]

Read More

 0

ותחסרו מעט מאלקים

האם העולם הולך ומתקדם, או הולך ונסוג אחור. […]

Read More

 0

להתפלל עם העבריינים

את תפילת יום הכיפורים אנו פותחים במשפט: "על […]

Read More

 0

התשובה – ההתחדשות בעולם

      בפרשת השבוע אנו קוראים על מצוות […]

Read More

 0

הכל מתוכנן

      בפרשיית מקרא ביכורים (דברים כ"ו) ישנה מילה מנחה […]

Read More

 0

בניית מעקה וזהירות בדרכים

      המקור המפורסם לשמירה מסכנות נלמד (ברכות […]

Read More

 0

תמים תהיה עם ה' א-לקיך

בפרשת השבוע כחלק מאיסורי עבודה זרה, […]

Read More

 0

בנים אתם – פרשת ראה
      בפרשתנו מופיע הציווי "לא תתגודדו […]

Read More

 0

ואכלת ושבעת וברכת

בפרשת השבוע, פרשת עקב, נצטווינו על הברכה היחידה […]

Read More

 0

ואתחנן – תפילות לבטלה?!

בפרשתנו, מתחנן משה רבנו ומבקש מה' להיכנס […]

Read More

 0

האם צמו בימי בית שני?
 

הרמב"ם בפירוש המשנה (ראש השנה פרק […]

Read More

 0

 

"אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים … ויכתב […]

Read More

 0

כיצד ניתן להתיר נדר?
פרשתנו, פותחת בדין נדרים. אדם שנדר נדר […]

Read More

 0

יעקב אבינו, בברכתו לבניו, אומר לשמעון וללוי (בראשית מ"ט, ה-ז):

(ה) […]

Read More

 0

"ויפתח ה' את פי האתון, ותאמר לבלעם מה עשיתי לך […]

Read More

 0

חטא הכעס

בפרשה (במדבר כ') משה רבנו מכה בסלע ונענש על […]

Read More

 0

מחלוקת – טובה או רעה?

המשנה במסכת אבות (ה', יז) […]

Read More

 0

 

מדוע הפרשת חלה חשובה כל כך?

התורה בפרשת שלח (במדבר ט"ו, […]

Read More

 0

כיצד ניתן לכפות על קבלת התורה?

הגמ' בשבת פח. אומרת […]

Read More

 0

מדוע ניתנה תורה במדבר?

פותחים אנו את ספר במדבר. שם הספר […]

Read More

 0

 

פרשתנו עוסקת בעיקר בברכות וקללות. אם עם ישראל יתנהג כשורה […]

Read More

 0

אונאת דברים ואונאת ממון

פרשתנו עוסקת בין השאר באיסור אונאה. עיון […]

Read More

 0

הזמן שבין פסח לשבועות הוא זמן מיוחד, כמעט חג. כ"חולו […]

Read More

 0

סעודה עם ה' וסעודה עם העניים

בפרשה ישנה פסקה שבה יש […]

Read More

 0

האם אנו מנסים לעורר תיאבון?

מדוע אוכלים את הכרפס? יש […]

Read More

 0

חודש ניסן קרב, ואנו קוראים השבת בפרשת החודש, המדברת על […]

Read More

 0

השניצל המורעל

 

בפרשתנו, אנו קוראים על האיסור לאכול מאכלות אסורות. […]

Read More

 0

המשתה הראשון והשני

עם ישראל נמצא בצרה. מרדכי ממנה את אסתר […]

Read More

 0

מהי מטרת החזרה על המשכן?

פרשנים רבים הביעו תמיהה בעניין החזרה […]

Read More

 0

מדוע דווקא הנשים?

מי היו הראשונים בתרומתם לבניית המשכן –אנשים […]

Read More

 0

התורה אומרת שחג הפסח צריך להיות באביב, ושצריך לדאוג שפסח […]

Read More

 0

קרבן התמיד

בפרשה מתואר קרבן התמיד "כבשים בני שנה תמימים, שנים […]

Read More

 0

נתינה שהיא חובה

הפרשה פותחת בתרומות של עם ישראל למשכן. […]

Read More

 0

לשון הרע בתוך דיני משפט?

פרשתנו עוסקת בחלקה הגדול בענייני […]

Read More

 0

"ויהי ממחרת וישב משה לשפוט את העם… וירא חתן […]

Read More

 0

מדוע אי אפשר היה להסתפק במכת הדם? האם היה צריך […]

Read More

 0

חיים של משימות

משה רבינו התחיל את שליחותו. עשה את האותות […]

Read More

 0

ותרא אותו כי טוב הוא

ביחס למשה רבינו אומרת התורה (שמות, […]

Read More

 0

גדולתו של יוסף

סוף סוף התאחדה המשפחה. יעקב ובניו מגיעים […]

Read More

 0

 

מָעוֹז צוּר יְשׁוּעָתִי לְךָ נָאֶה לְשַׁבֵּחַ. תִּכּוֹן בֵּית תְּפִלָּתִי […]

Read More

 0

פרשת וישלח – הר, שדה ובית
הגמרא במסכת פסחים פח. מתארת […]

Read More

 0

וזה שער השמים
מהו שער השמים?
בדרך כלל אנו מבינים ששער […]

Read More

 0

המפגש
מדוע אנו מתפללים? רבותינו נתנו לכך טעמים רבים, ואין כאן […]

Read More

 0

מי עושה חסד בפרשה? […]

Read More

 0

מדוע הלך אברהם לארץ ישראל? בתחילת פרשת לך לך, […]

Read More

 0

הקשת
בפרשתנו מסופר, על הקשת שקבע הקב"ה כברית בינו לבין העולם, […]

Read More

 0

השו"ע בסימן תרכ"ה (תחילת הלכות סוכה) כותב:
בסוכות תשבו שבעת ימים […]

Read More

 0

יום הכיפורים שחל בשבת. דבר משונה, לכאורה לא מתאים. […]

Read More

 0

המשנה בר"ה כז: אומרת:
"התוקע לתוך הבור או לתוך הדות… אם […]

Read More

 0

תשובה – מצווה קלה או קשה?
התורה בפרשת ניצבים (דברים ל', […]

Read More

 0

וידוי מעשרות – מדוע?
בפרשה מופיעה מצוות וידוי מעשרות, שגם בתוכה […]

Read More

 0

פסיקתו של החתם סופר בסיפור מזעזע 
     ישנם שני מקורות מפורסמים לחובת […]

Read More

 0

מי בעל הבית? איסור בל תשחית
      בפרשה מבואר שאין להשחית עצי […]

Read More

 0

      בפרשת השבוע לומדים אנו דברים חשובים אודות מצוות הצדקה, […]

Read More

 0

      כאשר הפרשה מנסה לתאר את הדבר המיוחד בארץ ישראל, […]

Read More

 0

      רגילים אנו לומר "נחם" בתשעה באב (ומקור הדברים בירושלמי, […]

Read More

 0

השו"ע בסימן א' (ג) פוסק:
ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר […]

Read More

 0

משמעות מנהגי האבלות על החורבן?
 
מדוע אנו מחמירים כל כך בשלושת […]

Read More

 0

 
שלושת השבועות פותחים בי"ז בתמוז, שחל השבוע. המשנה במסכת תענית […]

Read More

 0

מה ניתן ללמוד מעינו של בלעם?
 
בפרשתנו, מודגשת ראייתו או חוסר […]

Read More

 0

בפרשת חוקת (במדבר, כ', א-יד) מתלונן העם על חוסר מים […]

Read More

 0

פרשתנו עוסקת בעניין המחלוקת של קורח ועדתו. ידועים דברי חז"ל […]

Read More

 0

בפרשה אנו קוראים על חטא המרגלים. נשיאי ישראל, חוטאים ומוציאים […]

Read More

 0

שאילת שלום
בפרשה קראנו את ברכת כהנים, ובתוכה "וישם לך שלום". […]

Read More

 0

חג השבועות, זמן מתן תורתנו, קרב ובא. נעסוק מעט בחובת […]

Read More

 0

מאת הרב יוסף צבי רימון

מייסד עמותת תעסוקטיף

 

בפרשה אנו קוראים על […]

Read More

 0

הזמן שבין פסח לשבועות הוא זמן מיוחד, כמעט חג. כ"חולו […]

Read More

 0

קדושה ,  פרשת השבוע (השנייה) פותחת במלה "קדושים". מהי קדושה? […]

Read More

 0

בפרשת השבוע אנו קוראים על איסור מאכלות אסורות. מדוע נאסרו […]

Read More

 0

שאלו ראשונים: מדוע מחמירים כל כך באיסור חמץ? הרי בשאר […]

Read More

 0

א.      מהי הכותרת של ספר ויקרא? הפרשות הראשונות עוסקות בדיני […]

Read More

 0

מי בנה את המשכן?
התורה כותבת במפורש (שמות ל"ה, ל-לה) שהבונים […]

Read More

 0

בפרשת כי תשא מתואר חטא העגל. הקב"ה רוצה ח"ו למחות […]

Read More

 0

מהי השמחה הנכונה בפורים?

     שמחה המשמחת את כולם, היא שמחה […]

Read More

 0

בפרשת השבוע אנו קוראים על התרומות שעם ישראל מביאים לצורך […]

Read More

 0

בפרשת משפטים אומרת התורה (שמות, כ"ב, כד):
אִם כֶּסֶף תַּלְוֶה אֶת […]

Read More

 0

רואים את הקולות
      "וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים […]

Read More

 0

בדרך כלל יש להדליק נרות בפתח הבית. כך קובעת הגמרא […]

Read More

 0

מי עושה חסד בפרשה?
א.      רבקה עם אליעזר
ב.      בית בתואל […]

Read More

 0

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ […]

Read More

 0

 
בחזרה לגן עדן
      מיד לאחר המבול בונה נח מזבח, וה' […]

Read More

 0

פרק א' ופרק ב' בספר בראשית שונים מאוד זה מזה. […]

Read More

 0