דברי חיזוק של הרב יוסף צבי רימון, בצומת גוש עציון, ט"ו כסלו תשע"ו

print