הרב יוסף צבי רימון יו"ר ומייסד עמותת תעסוקטיף, רבה של אלון שבות דרום, ר"מ בישיבת הר עציון וראש מרכז הלכה והוראה

מהו הדמיון בין חנוכה ושבת?

  • הדלקת נרות
  • שניהם מופיעים במסכת שבת (בגלל הדיון בהדלקת נרות)

 

מהו השוני בין שבת וחנוכה?

  • בשבת – יש פתילות שאסור להשתמש בהם, כי יש חשש שיבוא לתקן את הפתילה ולהבהב וכו'.
  • בחנוכה – כל השמנים והפתילות מותרים.

 

הבדל נוסף:

  • נרות שבת: נועדו להנות מהם, עונג שבת, כבוד שבת.
  • חנוכה: אסור להשתמש בנרות.

 

[שימוש בשמן של שמיטה: מותר בשבת. מחלוקת אם מותר בחנוכה (כיוון שאסור בהנאה, אולי לא נחשב כדרך. עיין בספר הלכה ממקורה – שמיטה, תשס"ח)].

 

 אולם, יש עוד הבדל שבין שבת לחנוכה. בשבת יש איסור מלאכה ובחנוכה אין איסור מלאכה. מדוע? פרט לכך שאולי חז"ל לא רצו לאסור מלאכה, הרי שייתכן שבצורה מהותית יש היתר מלאכה בחנוכה, כי זו קדושה שאמורה להתחבר למציאות. לא להתנתקות.

 

וניתן להעמיק יותר. יש עוד דבר מיוחד שונה, שקשור כנראה גם לדברים הקודמים. מדוע אסור להשתמש בנרות? פרט לדמיון למקדש, יש כנראה עוד סיבה. נרות חנוכה מדליקים בחוץ. נרות שבת מדליקים בפנים. נרות שבת נועדו בשבילך, לעונג ולכבוד. אבל, נרות חנוכה נוצרו בשביל להאיר החוצה. לא בשבילך.

 

המהות של שבת היא התנתקות. "מעין עולם הבא" (עיין בפתיחה המחשבתית לספר הלכה ממקורה – שבת). המהות של חנוכה זו התחברות. הוצאת הקדושה החוצה.

 

בשבת, לא רק שלא עושים מלאכה, אלא לא מוציאים מרשות לרשות. אין קשר ויחס לרשות הרבים. בחנוכה, מדליקים את החנוכיה לכיוון רשות הרבים. המטרה היא לחבר בין הבית ובין החוץ. זו מטרת חנוכה.

 

יש אנשים שמנסים באופן כללי להתנתק. להסתגר בתוך עצמם. לחפש את הנקודה הפנימית שלהם. מי שרוצה באמת למצוא את הנקודה הפנימית שלו, יוכל לעשות זאת רק מתוך חיבור לכלל! ייתכן שיש אדם שיעשה זאת בהתחברות מעשית, ייתכן אדם שלעתים יסתגר בתוך עצמו, אך בסופו של דבר הכל ייעשה מתוך מהות של חיבור לכלל, מתוך ניתוק שמטרתו חיבור. כלל ישראל מחובר בעצמו וכך מחובר לקב"ה. החיבור לקב"ה הוא דרך העם. אדם הרוצה להגיע למהותו צריך להיות מחובר לכלל, רק כך הוא יכול להגיע אל הנקודה הפנימית שלו.

 

print