08-672-5671|Info@jobkatif.org

ניוזלטר

חדשות ועדכונים ר"ח תמוז התשע"ו

תעסוקטיף מרחיבה את החזון

"זכיתי שהקדוש ברוך הוא בירך אותי ברעיון לסייע למפונים ובכך ליצור מודל חדש של תעסוקה בארץ (ואולי גם בעולם). מדוע לא לפתח מודל זה ולהתאימו לסיוע לאוכלוסיות מוחלשות נוספות?").

 הצלחתנו לסייע למשפחות גוש קטיף הביאה לפיתוח כלים ייחודיים שאפשרו לכ-2,700 מפונים לשוב בהצלחה למעגל העבודה.

בשנים האחרונות חידדה תעסוקטיף […]

By |יולי 7th, 2016|ניוזלטר|0 Comments

ניוזלטר חודש ניסן

הסתגלות, התמקדות וחישוב מחדש

מסייעים למגורשי גוש קטיף לאחר 10 שנים

 "הגעתי לצומת דרכים. הגיע הזמן לשינוי. זה עשר שנים שלא עבדתי, ועכשיו, הודות לתעסוקטיף, אני עובדת במשרה מלאה".

אלה דבריה של א', מגורשת מגוש קטיף. בגוש עבדה א' במשרה מלאה בכמה עבודות, לדוגמה: טיפול בילדים במעונות ועיסוק במכירות. לאחר הגירוש לא חזרה […]

By |אפריל 18th, 2016|ניוזלטר|0 Comments

ניוזלטר אדר ב'

בני הדור השני למפוני גוש קטיף מתקשים להתפרנס

בזכות ידידינו אנו מתקרבים להשלמת המשימה. כ-2,700 מפונים השתלבו בהצלחה במעגל העבודה. נותרו כ-200 מפונים הזקוקים לסיוע, מקצתם צעירים בני הדור השני למפונים, שגדלו בגוש קטיף ותכננו להשתלב בעסקים של הוריהם.

למרבה הצער חלומותיהם התנפצו, והוריהם אינם מסוגלים לסייע להם. זה כמובן מעמיק את תחושת הטראומה שלהם.
בני הדור השני הם בני […]

By |מרץ 13th, 2016|ניוזלטר|0 Comments