image002toronto

אנשי גוש קטיף וצפון השומרון היקרים,

אנו שמחים לבשר כי נפתחה הזדמנות נוספת להירשם לתוכנית "תעסוקטיף באקדמיה" לשנה"ל תשע"ד. התכנית מתבצעת בשיתוף עם "ידידות טורונטו" ובעידוד "רשת גוש קטיף" (Gush Katif Network).

התכנית הינה ייעודית לסטודנטים מקרב מפוני גוש קטיף וצפון השומרון, ומטרתה ללוות את הסטודנט משך שנות לימודיו האקדמאיים, עד להתבססות בעולם העבודה. התכנית מציעה מלגת לימודים משמעותית ומגוון הזדמנויות ללמידה ופיתוח ארגז כלים, אשר יסייעו לסטודנט בעולם האקדמיה, לקראת השמה תעסוקתית איכותית.
כמות הסטודנטים מצומצמת ביותר ותקופת ההרשמה- גם היא קצרה.
להגשת בקשה נא קראו את הטופס בקישור זה ומלאו אחר ההוראות.
תאריך אחרון להגשת בקשה: כ"ב תמוז תשע"ג 30.6.2013
לאחר מועד זה לא נוכל לקבל עוד טפסים.
*ההודעה אינה מיועדת לסטודנטים שכבר משתתפים בתוכנית בשנת תשע"ג.
**אין בהגשת המסמכים כל התחייבות לקבלת הסטודנט לתוכנית.

בברכת הצלחה,

הרב יוסף צבי רימון

וצוות תעסוקטיף

 

print