מטרתנו לשנת 2015 – לאפשר לכ-330 מפונים לשוב למעגל העבודה.

בין מפונים אלו ישנן שתי קבוצות שהממשלה תסייע במימון הטיפול בהן:
1. מפונים הקרובים לגיל פרישה המעוניינים להמשיך לעבוד.
2. מפונים בעלי צרכים מיוחדים המעוניינים בעבודה ובינתיים לא מצאו סביבת עבודה הולמת לצרכיהם.

ממשלת ישראל חידשה את החוזה עם תעסוקטיף. הממשלה תכסה את ההוצאות של שנת 2014, וניתן הסכם בעל פה שהחוזה יוארך גם לשנת 2015.