מדוע לא נכתב בתורה מפני מה נבחר אברהם?

"וַיֹּאמֶר ה' אֶל אַבְרָם לֶךְ לְךָ מֵאַרְצְךָ וּמִמּוֹלַדְתְּךָ וּמִבֵּית אָבִיךָ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַרְאֶךָּ" (יב, א).

התורה מפתיעה אותנו בשליחות מיוחדת לאברהם אבינו, שליחות שאין הסבר בצידה. על נח למשל, התורה מבארת "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את הא-להים התהלך נח". אולם, ביחס לאברהם אבינו, לא מסבירה התורה מדוע נבחר.

הרמב"ן (יב, ב) תיאר את הקושי:

והנה זאת הפרשה לא בארה כל העניין, כי מה טעם שיאמר לו הקב"ה עזוב ארצך ואיטיבה עמך טובה שלא היתה כמוהו בעולם, מבלי שיקדים שהיה עובד א-להים או צדיק תמים?

חז"ל עמדו על קושי זה, ובעקבות זאת ביארו לנו שהתרחש סיפור נוסף טרם לבחירתו של אברהם. כמה פסוקים לפני פרשת לך לך מספרת התורה (יא, לא):

וַיִּקַּח תֶּרַח אֶת אַבְרָם בְּנוֹ וְאֶת לוֹט בֶּן הָרָן בֶּן בְּנוֹ וְאֵת שָׂרַי כַּלָּתוֹ אֵשֶׁת אַבְרָם בְּנוֹ וַיֵּצְאוּ אִתָּם מֵאוּר כַּשְׂדִּים לָלֶכֶת אַרְצָה כְּנַעַן וַיָּבֹאוּ עַד חָרָן וַיֵּשְׁבוּ שָׁם.

מה אירע באור כשדים? חז"ל מספרים לנו את המדרש המפורסם, על אברהם אבינו שראה את הפסלים של אביו ושבר אותם, אף שהייתה סכנה בדבר, ובעקבות זאת זרקו אותו לכבשן האש והוא ניצל.

הרמב"ן (יב, ב; יא, כח) מבאר שאברהם אבינו נבחר בעקבות סיפור זה ובעקבות הניסיונות שניסה אותו הקב"ה, ושאברהם עמד בכולם.

אולם, המהר"ל (נצח ישראל, יא) מבאר אחרת:

תימה הוא שלא זכר הכתוב קודם זה שהיה אברהם צדיק…

אבל לפי הדברים אשר אמרנו לך לא יקשה כלל… כי הבחירה הזאת לא תליא בזכות כלל, ולכך אי אפשר שיהיה דבר זה בטל.

המהר"ל מבאר, שבחירת עם ישראל היא בחירה א-להית, והחלטה א-להית, שבחר באברהם ובזרעו, ואיננה קשורה למעשים הקודמים של אברהם. אין זו בחירה פרטית באברהם, אלא בחירה בעם ישראל. בחירה באברהם ובזרעו. הקב"ה החליט שזרעו של אברהם הוא המתאים להיות נציגו בעולם, הקב"ה שם בזרע זה סגולה מיוחדת שמביאה אותו לעוצמות שבזכותן הוא יכול לעשות את מצוות ה' בעולם. כיוון שכך, גם אם עם ישראל חוטא, עדיין נשארת בו הסגולה הפנימית, ועדיין הוא העם הנבחר. הקב"ה לא אמר מדוע בחר באברהם, כדי ללמדנו שזו בחירה שאיננה תלויה בדבר כלשהו, וגם אם חלילה עם ישראל לא יתנהג בצורה טובה, בכל זאת הוא יישאר עמו של הקב"ה (אך כמובן, שבזמן שעם ישראל לא מתנהג בצורה טובה הוא לא מצליח להשתמש בכוחות המיוחדים שלו ונענש על מעשיו. אך גם במצב זה, הוא נשאר עמו של הקב"ה).

ביאור חדש ומפתיע אומר השפת אמת:

לך לך – שנאמר מה' יתברך לכל האנשים תמיד… ואברהם אבינו שמע וקיבל.

קריאת "לך לך" הדהדה תמיד בעולם. מאז בריאת העולם הקב"ה הכריז כיצד לעשות את רצונו בעולם. מאז בריאת העולם הקב"ה הכריז על משימה של שליחות לתקן עולם במלכות ש-די. אברהם הוא זה שמוכן ליישם את קריאתו של הקב"ה. אברהם הוא הראשון, שהולך בעקבות ה"לך לך" ובאמת פועל בכל כוחו לקיים את רצון ה' בעולם.

 

קריאת "לך לך" מהדהדת עד היום. הקב"ה אומר את רצונו, הקב"ה נותן לנו שליחות לפעול ולעשות טוב בעולם, לעשות חסד, לקיים מצוות, ללמוד תורה, למלא את העולם בטוב. אנחנו צריכים להאזין לאותה קריאה. מי שיודע להאזין, ישמע את קול ה' הקורא "לך לך", ויֵדע להוסיף לפעול ולהיטיב עם עם ישראל ועם העולם כולו.

print