חלומות נכונים – פתרונות שגויים

חלומות יוסף הם חלומות שהאחים מבינים מיד את פתרונם. חלומות "פשוטים". מאידך, כל החלומות האחרים שבהמשך הפרשות הם חלומות מורכבים שאין להם פתרון פשוט, והפתרון מגיע רק באמצעות יוסף: חלום שר האופים וחלום שר המשקים, חלומות פרעה.

מדוע?

ייתכן שאחי יוסף היו בדרגה גבוהה, כך שהם הצליחו להבין מיד את פשרו את החלום, בניגוד לפרעה ולשר האופים והמשקים.

אולם, ייתכן להסביר אחרת. ייתכן שהחלום אכן היה מורכב, אלא שאחי יוסף ואף יוסף עצמו הבינו את החלום בצורה פשוטה יותר. ייתכן – שאף אחד מהם לא הבין באמת את עומק החלום![1]

יוסף והאחים היו סבורים שמשמעות החלומות היא שיוסף עתיד לקבל את המלוכה. שמלכות ישראל עתידה לצאת מיוסף. "המלוך תמלוך עלינו" אמרו האחים ליוסף, ואף יוסף לא הגיב, כי כנראה הסכים עמם שזהו פתרון החלום.

האחים קינאו ביוסף, ואף ראו סכנה גדולה לעם ישראל אם מלכות ישראל תצא מיוסף ומזרעו.

יוסף היה בטוח בחלומו, ואולי אף ראה בו נבואה עתידית על כך שהוא עתיד למלוך עליהם.

אולי כולם חשבו שפתרון החלום הוא שיוסף הוא הממשיך היחידי (כדרך שיצחק המשיך את אברהם, וכדרך שיעקב המשיך את יצחק).

אולם, אט אט, מבין יוסף את תפקידו האמתי. הוא לא אמור להיות מלך, הוא אמור להיות משביר. הוא אמור לדאוג לצד הכלכלי של המשפחה. יש בו צד של הנהגה, אבל צד של הנהגה הדואגת למשפחה.

ומדוע לא הבין יוסף את חלומו כראוי בעוד את החלומות האחרים הבין כראוי?

נראה לי להסביר כך: אם נתבונן נראה שישנו הבדל מהותי בין הפתרון של חלום יוסף ובין פתרון החלומות האחרים. את החלום שלו, מנסה יוסף לפתור בעצמו (הפתרון ברור לו, ואולי גם לאחים). אולם, בחלומות של שר האופים ושר המשקים וכן בחלומו של פרעה הוא מבקש את עזרת ה', הוא יודע שלבד איננו יכול לפתור את החלום:

הֲלוֹא לֵאֱ‑להִים פִּתְרֹנִים סַפְּרוּ נָא לִי:

וַיֹּאמֶר פַּרְעֹה אֶל יוֹסֵף חֲלוֹם חָלַמְתִּי וּפֹתֵר אֵין אֹתוֹ וַאֲנִי שָׁמַעְתִּי עָלֶיךָ לֵאמֹר תִּשְׁמַע חֲלוֹם לִפְתֹּר אֹתוֹ: וַיַּעַן יוֹסֵף אֶת פַּרְעֹה לֵאמֹר בִּלְעָדָי אֱ‑להִים יַעֲנֶה אֶת שְׁלוֹם פַּרְעֹה… אֲשֶׁר הָאֱ‑להִים עֹשֶׂה הֶרְאָה אֶת פַּרְעֹה:

בקשת העזרה מאת ה' איננה רק סיוע בפתרון החלום. היא הופכת את החלום מחלום רגיל, לחיפוש אחר רצון ה' בעולם. היא הופכת חלום אנושי, להשגחה א-להית. לאחר שיוסף הכיר בעובדה זו, לאחר שיוסף הכיר בעובדה של "בלעדי", הרי שהבין לפתע גם את פשר חלומו האמתי.

כעת, יוסף החל להבין את תפקידו האמתי במשפחה. הכעס על האחים הפך להתפוגג, יוסף לא חיפש יותר מלכות, אלא דאגה לכלכלת האחים ולקיומם.

החלומות האנושיים – הפכו לא-להיים, ברגע שיוסף אִפשר לקב"ה להיכנס לתוכם. או אז, הבין את פשרם האמתי, והחלום מעורר הקנאה, השנאה והתחרות, הפך לחלום המביא לאיחוד, לתיקון ולאהבה.

[1]     את עיקר הרעיון שבדברים הבאים שמעתי מאשתי שרון הי"ו.

print