רב עובדיה יוסף זצ"ל היה עבורי, עוד בילדות, דגם מרשים בפסיקת הלכה. קורא הייתי את ספריו. שולח מכתבים ומקבל תשובות. נהנה מהעוצמה ומהפשטות הכרוכות זו בזו. פסיקה ספרדית ופסיקה אשכנזית היו שונות במהלך הדורות. אחד המקומות שהדבר בא לידי ביטוי קיצוני וברור, היה במחלוקת הבית יוסף והים של שלמה (המהרש"ל)…קראו עוד

print