אפשר להוריד כאן 
סימנים של ראש השנה של רב יוסף צבי רימון
שנה טובה

print